Pełnomocnictwo do odrzucenia spadku w Polsce

Dowiedzieli się Państwo o spadku krewnego, który jest zadłużony i teraz przypadł na Państwa jako kolejnych spadkobierców? Chcą Państwo odrzucić ten spadek w Polsce, ale nie mogą samodzielnie umówić się na spotkanie z polskim notariuszem? W takim przypadku mają Państwo możliwość udzielenia pełnomocnictwa innej osobie w Polsce. Upoważniony przedstawiciel może wówczas umawiać się na wszystkie spotkania u notariusza w Polsce, przed polskimi władzami itp., tym samym skutecznie Państwa reprezentować. Nie muszą Państwo sami jechać do Polski.te kann dann alle Termine beim Notar in Polen, vor polnischen Behörden, Gerichten etc. wahrnehmen und Sie wirksam vertreten. Sie selbst müssen nicht nach Polen reisen.

Moja rola:

Pełnomocnictwo sporządzę dla Państwa w języku polskim. Po sprawdzeniu przez Państwa projektu umówimy się na spotkanie w celu uwierzytelnienia podpisu. Po podpisaniu przez Państwa pełnomocnictwa w mojej obecności przekażę je do właściwego sądu okręgowego. Sąd nadaje dokumentowi apostille, które jest wymagane, aby pełnomocnictwo było prawomocne w Polsce. Całe zaświadczenie jest sporządzone w języku polskim, więc dalsze tłumaczenie nie jest wymagane. Apostille sądu jest w języku niemieckim, ale co do zasady polskie sądy nie wymagają tłumaczenia.

Czas trwania:

Sąd rejonowy generalnie potrzebuje od 10 do 14 dni na przygotowanie apostille. Na całą procedurę trzeba liczyć ok. 3 tygodnie od pierwszego kontaktu z moim biurem.

Koszty:

Koszty pełnomocnictwa wraz z apostille wynoszą około 150 EUR. Do tego dochodzą opłaty sądowe w wysokości 25 euro.

Procedura:

Przede wszystkim przesyłają mi Państwo dane potrzebne do sporządzenia pełnomocnictwa. Potrzebuję danych osobowych (imię i nazwisko, data urodzenia, adres) mocodawcy i upoważnionego przedstawiciela. Potrzebuję również informacji o osobie zmarłej (imię, nazwisko, itp.). Po przesłaniu mi informacji e-mailem sporządzę pełnomocnictwo w języku polskim. Następnie prześlę je do przeglądu. Po sprawdzeniu projektu umawiają się Państwo na wizytę w moim biurze w celu potwierdzenia podpisu. Po podpisaniu pełnomocnictwa w mojej obecności przekażę je do Sądu Rejonowego w Essen w celu uzyskania apostille. Następnie sąd odsyła Państwu wypełniony dokument.

Posiadają Państwo już gotowe pełnomocnictwo?

Jeżeli już pełnomocnictwo zostało wcześniej przygotowane, zapraszamy do umówienia się na poświadczenie podpisu. Koszty tego wynoszą około 80 €.