Planują Państwo kupić nieruchomość?

Jeśli szukają Państwo notariusza do zrealizowania zakupu, to dobrze Państwo trafili. Zakup nieruchomości musi być sporządzony jako akt notarialny. Ma to na celu zapewnienie szczególnej jasności co do zakresu tej czynności prawnej. Umowa sprzedaży zawierana wyłącznie między stronami umowy, jak np. często zdarza się to przy zakupie samochodu, skutkuje nieskutecznością umowy kupna-sprzedaży ze względu na brak formy.

Jako notariusz doradzam Państwu niezależnie przy zakupie nieruchomości, tj. nie reprezentuję jednego z kontrahentów ani nie dbam o jednostronne interesy, ale działam bezstronnie na rzecz kupującego i sprzedającego.

Procedura:

- Państwa zamówienie do mnie:

Mają Państwo możliwość złożenia zamówienia w celu przygotowania umowy sprzedaży drogą mailową. Proszę skorzystać z formularza pod linkiem „ściąganie”. W tym formularzu wymagane są najważniejsze dane, których potrzebuję do przygotowania umowy sprzedaży. Jeśli chcą Państwo kupić mieszkanie, proszę skorzystać z formularza „Zakup mieszkania”. Kupując dom lub nieruchomość prosimy o skorzystanie z formularza „Zakup nieruchomości”.

- Wgląd do księgi wieczystej

Po otrzymaniu Państwa prośby uzyskam przegląd nieruchomości sprawdzając księgę wieczystą. Zasadniczo wiąże się to z kosztami w wysokości 8 EUR. Oczywiście mogą Państwo również przesłać mi istniejący wypis z księgi wieczystej Na podstawie Pańskich danych oraz księgi wieczystej przygotuję projekt umowy, który prześlę do kontrahentów, kupującego i sprzedającego. Jeśli Państwo sobie życzą, wersję wstępną możemy również przesłać e-mailem.

- Umówić się na termin

Jeśli podczas przeglądu projektu umowy zauważą Państwo jakiekolwiek rozbieżności lub prośby o zmiany, zapraszam do poinformowania mnie o tym telefonicznie lub e-mailem. Przy tej okazji mogą Państwo również umówić się na notarialną wizytę. Należy jednak pamiętać, że w przypadku umów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami należy zachować okres 2 tygodni od otrzymania projektu umowy do dnia notarialnego podpisu umowy.Oferujemy również możliwość umówienia się na spotkanie bezpośrednio online. W takim przypadku proszę napisać, że jest to notarialnie, abyśmy mogli zarezerwować dłuższy termin na umówioną wizytę.

- Notarialność

Podpisanie aktu notarialnego odbywa się w moim biurze. Prosimy o przyniesienie na wizytę ważnych dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) W trakcie procesu certyfikacji odczytam pełny tekst umowy. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, można je zadać w dowolnym momencie. Ważne jest, aby na końcu dokładnie wiedzieć i rozumieć, co faktycznie się podpisuje. Proszę się więc nie krępować i zadawać pytania, jeśli coś jest niejasne. Jeśli szczegóły nadal wymagają zmiany, nie stanowi to również problemu. Umowa powinna dokładnie odpowiadać Państwa życzeniom i pomysłom. Wskazują Państwo to podpisując umowę.

- Wykonanie

Po dokonaniu notarialności urząd skarbowy zostanie najpierw poinformowany o zakupie. Następnie w księdze wieczystej występuje się o ogłoszenie przewłaszczenia, a wierzyciele wpisani do działu 3 księgi wieczystej są informowani o nabyciu. Oczywiście Państwo, kupujący / sprzedający, otrzymają również uwierzytelnioną kopię aktu notarialnego.

- Termin płatności / płatność

Jeżeli wszystkie warunki umowy zostaną spełnione, poinformuję kupującego, że cena zakupu jest wymagalna. Sprzedawca również zostanie poinformowany. Jeśli należności wobec banków itp. nadal istnieją, kupujący musi najpierw zapłacić wierzycielom (bankom). Dopiero wtedy pozostała kwota zostanie wypłacona sprzedawcy.

- parafraza

Jeżeli sprzedający potwierdzi zapłatę ceny kupna, nieruchomości zostanie przepisana w księdze wieczystej na kupującego

To jest nieco skrócona wersja procedury.

- Jak tylko otrzymam zawiadomienie o rejestracji z sądu, przekażę je Państwu.

Na tym sprawa jest zakończona.

Mam nadzieję, że udało się Państwu uzyskać pierwszy wgląd. Jeśli mają Pażstwo jakiekolwiek pytania, proszę się nie wahaćj się z nami skontaktować. W przeciwnym razie proszę o skorzystanie z formularza pod linkiem „ściągać”, aby zlecić mi wykonanie projektu.

Proszę pamiętać, że jako notariusz muszę pobierać opłaty nawet jeśli umowa nie zostanie zawarta. Dlatego należy dokładnie rozważyć zadanie.