Planują Państwo założyć firmę?

W zasadzie jest to również możliwe bez notariusza, jeśli chce się założyć jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę prawa cywilnego (GbR).

Jednak często istnieje potrzeba zminimalizowania własnej odpowiedzialności i ryzyka. W takich przypadkach zalecane jest założenie GmbH lub UG (haftungsbeschränkt).

Przed podjęciem decyzji o formie spółki warto skonsultować się z doradcą podatkowym. Będzie mógł kompleksowo doradzić, jaki rodzaj firmy jest dla Państwakorzystny.

Poniżej opiszę szczegółowo, jak przebiega zakładanie spółki (np. GmbH lub UG (haftungsbeschränkt)).

1. Przed datą certyfikacji

- proszę dowiedzieć się, jaką firmę chcą Państwo założyć. Jeśli chcą Państwo założyć firmę z kilkoma udzałowcami, istnieje możliwość założenia GbR lub GmbH lub UG (haftungsbeschränkt). W GbR wszyscy partnerzy ponoszą odpowiedzialność bez ograniczeń swoim majątkiem prywatnym. W przypadku GmbH ponosi się odpowiedzialność tylko kapitałem zakładowym. W przypadku GmbH wymagany jest kapitał zakładowy w wysokości 25 000 EUR, przy czym przy wpisie spółki do rejestru handlowego należy wpłacić co najmniej 12 500 EUR; UG (haftungsbeschränkt) może dysponować kapitałem w wysokości np. 300 €.

Powinni Państwo szczegółowo omówić ze swoim doradcą podatkowym, jaki rodzaj firmy jest dla Państwa odpowiedni.

- Jeśli wybrali Państwo GmbH lub UG (haftungsbeschränkt) i chcieliby zlecić mi sporządzenie protokołu założycielskiego, w tym umowy spółki, proszę o wypełnienie formularza „Założenie spółki”, który można znaleźć pod linkiem „ściąganie”. Informacje w formularzu są niezbędne do wykonania projektu. Państwa dane będą oczywiście traktowane poufnie. Im więcej wypełnią Państwo formularz, tym dokładniej będziemy mogli wykonać projekt. Jeśli indywidualne informacje pozostają bez odpowiedzi, nie stanowi to problemu. Można to dodać później w osobistej rozmowie.

- po przesłaniu mi formularza e-mailem, przygotuję projekt i prześlę go do Państwa e-mailem do recenzji. Przy ustanawianiu UG (haftungsbeschränkt) zgodnie z protokołem wzorcowym, notarialnie poświadcza się jedynie protokół wzorcowy; w przypadku odstępstw od niego sporządza się protokół założycielski i statut spółki.

- Po zapoznaniu się z projektem umówimy się na notarialną wizytę.

2. Termin notarialny

- Zazwyczaj terminy notarialne odbywają się w moim biurze. Prosimy o przyniesienie na wizytę dokumentów tożsamości, abyśmy mogli ustalić Państwa tożsamość. Wszyscy wspólnicy i dyrektorzy zarządzający muszą stawić się na termin notarialny.

- Na terminie zostanie odczytany protokół założycielski i statut. Jeśli wymagane są zmiany, zostaną one oczywiście wprowadzone. Jeśli któryś z uczestników mówi tylko po polsku, mogę przetłumaczyć transkrypcję na język polski.

- Na koniec protokół założycielski jest podpisywany przez wszystkich wspólników i przeze mnie

- Aby nowo założona firma została zarejestrowana w rejestrze handlowym, dyrektor zarządzający musi ją zarejestrować. Projekt przygotowuję z wyprzedzeniem, także dyrektorzy zarządzający muszą go tylko podpisać w mojej obecności. Dotyczy to również listy wspólników.

3. Po poświadczeniu notarialnym

- Jako pierwsze założenie spółki jest zgłaszane do właściwego urzędu skarbowego

- Partnerzy i firma otrzymują kopię lub uwierzytelnioną kopię dokumentów do swoich akt. Jednocześnie naliczane są opłaty notarialne.

- Zasadniczo rejestracja w rejestrze handlowym mogłaby nastąpić również po uwierzytelnieniu. Zawsze jednak radzę zaczekać, aż udziałowcy oddadzą do dyspozycji spółkę swój wkład kapitałowy. Dyrektor zarządzający zapewnia sąd w kontekście rejestracji, że wkład została wniesiona, ale jeśli zostanie wpłacony później, jest to fałszywe oświadczenie, które może skutkować nawet konsekwencjami karnymi.

- Gdy tylko poinformują mnie Państwo, że ustalone wkłady zostały w całości wniesione do swobodnej dyspozycji prezesa spółki, dokonam elektronicznej rejestracji zakładu we właściwym sądzie.

- dokumenty założycielskie są wszechstronnie sprawdzane przez sąd. Jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie wpisowi, firma zostaje wpisana do rejestru handlowego

- Jak tylko otrzymam zawiadomienie o rejestracji z sądu, przekażę je Państwu.

To już koniec sprawy.
Pamiętaj, że wszelkie zmiany w firmie należy niezwłocznie zgłaszać do rejestru handlowego. Dotyczy to w szczególności zmiany adresu firmy.