Doradztwo prawne

Informacjie wstępne

Doradztwo prawne (Beratungshilfe) umożliwia konsultację adwokata, jeżeli są ograniczone środki finansowe. Jeśli sąd udzieli pomoc prawną, płacą Państwo jedynie opłatę konsultacji w wysokości 15 €. Pozostałe opłaty są opłacane ze skarbu państwa na zasadzie ryczałtu.

Wniosek na Beratungshilfe składa się w sądzie rejonowym własnego miejsca zamieszkania. Pod tym linkiem mogą Państwo sprawdzić, który sąd jest właściwy: sąd. (pod linkiem proszę wpisać PLZ miejsca zamieszkania i miejscowość. Potem proszę kliknąć na “Absenden”).

Za każdą indywidualną sprawę trzeba wypełnić osobny formularz pomocy doradczej. Stawka ryczałtowa w wysokości 15 EUR jest również płatna w każdym indywidualnym przypadku. Jeśli więc mają Państwo pytania dotyczące prawa najmu i prawa pracy, muszą Państwo uzyskać dwa certyfikaty doradcze i zapłacić w sumie 30 €.

Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacjie na temat pomocy prawnej:

Co obejmuje pomoc prawna?

Pomoc doradcza oznacza przede wszystkim, że w kwestiach prawnych można uzyskać fachową poradę prawnika. W osobistej rozmowie możesz kompleksowo wyjaśnić wszelkie pytania, które mogą wymagać porady w konkretnej sprawie.

W przypadku, gdy oprócz doradztwa potrzebne jest dalsze wsparcie, pomoc doradcza obejmuje również działalność na rzecz osób trzecich – np. prawnik pisze do przeciwnika. Dotyczy to spraw prawnych z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego.

W sprawach karnych pomoc doradcza jest ograniczona. Jest ona przyznawana wyłącznie na wstępne konsultacje, ale nie na działalność adwokata przed organami prowadzącymi dochodzenie (policją lub prokuratorami) lub sądami. Musisz ponieść te dodatkowe koszty, nawet jeśli masz ograniczone zasoby finansowe.

Kto otrzyma pomoc prawną?

Osoba poszukująca porady otrzymuje doradztwo prawne, jeśli spełnione są następujące warunki:

  • Osoba ubiegająca się o poradę ma tak mało dochody, że uzyskałaby pomoc prawną zgodnie z zasadami Kodeksu postępowania cywilnego (ZPO), bez konieczności spłacania rat z dochodów. To z kolei ma miejsce zgodnie z § 115 II ZPO u osób, których miesięczny dochód nie przekracza miesięcznej raty w wysokosci 10 €. Na przykład dla osób otrzymujących świadczenia w ramach SGB II (“Hartz IV”) warunek ten istnieje. Czy spełniasz ten wymóg, możesz obliczyć za pomocą tego kalkulatora: www.pkh-rechner.de
  • Nie ma innych rozsądnych sposobów na uzyskanie pomocy i wyjaśnienie sprawy (na przykład ubezpieczenie ochrony prawnej, związek lokatorów,rada zakładowa itp.).W prostych przypadkach sądy często wymagają, aby osoba ubiegająca się o poradę najpierw sama się starała wyjaśnić konflikt. Na przykład musi upominać przeciwnika pisemnie i domagać się swoich praw.
  • Wykonywanie praw nie wydaje się umyślny, to znaczy istnieje uzasadniony powód dla osoby, która ubiega się o poradę.

W jakich sprawach zostanie przyznana pomoc prawna?

Jak już wspomniano, pomoc doradcza przyznawana jest w następujących kwestiach prawnych:

  • Obowiązuje prawo cywilne (np. Prawo sprzedaży, prawo najmu, wypadki drogowe, sprawy rozwodowe i alimentacyjne, spory spadkowe, roszczenia ubezpieczeniowe itp.)
  • prawo pracy (np. zaległe płatności wynagrodzenia itp.)
  • prawo administracyjn (np. BAFöG)
  • prawo socjalne (np. “Hartz IV”, sprawy ustawowych ubezpieczeń zdrowotnych, emerytalnych i wypadkowych)
  • prawo podatkowe (na przykład odwołanie od oceny podatku dochodowego itp.)
  • prawo konstytucyjne (np. skargi konstytucyjne za naruszenie praw podstawowych).

W tym wideoclipie wyjaśniam, jak trzeba wypełnić formularz na pomoc doradczą. Formularz mogą Państwo ściągnąj pod tym linkiem: FORMULARZ.