Ochrona danych

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych przez:

Odpowiedzialny: Kancelaria adwokacka Alexandra Kołodziej, Heimannstr. 100, 46240 Bottrop, Niemcy E-mail: info@anwalt-bot.de, Telefon: +49 (0) 2041 – 3806001 Faks: +49 (0) 2041 – 3806002

Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych firmy prawniczej Kolodziej pod poniższymi danymi kontaktowymi:

M. Wieczorek c/o Kanzlei Kolodziej, Heimannstr. 100, 46240 Bottrop,

datenschutzbeauftragter@anwalt-bot.de.

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych, a także charakter i cel ich wykorzystania

a) Podczas odwiedzania strony internetowej

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową www.anwalt-bot.de, przeglądarka używana w twoim urządzeniu automatycznie wysyła informacje na serwer naszej strony internetowej. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika. Poniższe informacje zostaną zebrane bez interwencji użytkownika i przechowywane do czasu automatycznego usunięcia:

 • Adres IP żądającego komputera,
 • Data i godzina dostępu,
 • Nazwa i adres URL pobranego pliku,
 • Strona internetowa, z której następuje dostęp (URL strony odsyłającej),
 • używana przeglądarka i, jeśli dotyczy, system operacyjny komputera oraz nazwa dostawcy dostępu.

Wymienione dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • Zapewnienie sprawnego połączenia ze stroną internetową,
 • Zapewnienie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej,
 • Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu
 • do dalszych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. Nasze uzasadnione zainteresowanie wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na Twój temat.Ponadto korzystamy z plików cookie i usług analitycznych podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Więcej szczegółów można znaleźć pod nr. 4 i 5 niniejszej polityki prywatności.

b) Przy rejestracji do naszego newslettera

Jeżeli zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. DSGVO wyraziło zgodę, używamy Twojego adresu e-mail, aby regularnie wysyłać Ci nasz newsletter. Do odbioru newslettera wystarczy podanie adresu e-mail.

Wyrejestrowanie jest możliwe w dowolnym momencie, na przykład za pośrednictwem linku na końcu każdego newslettera. Możesz też wysłać e-mail z prośbą o anulowanie subskrypcji na adres info@anwalt-bot.de.

c) Korzystając z naszego formularza kontaktowego

W przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej. Konieczne jest podanie prawidłowego adresu e-mail, abyśmy wiedzieli, kto otrzymał i udzielił odpowiedzi. Dalsze informacje można podać dobrowolnie.

Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. DSGVO na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

Dane osobowe zebrane przez nas w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po zakończeniu złożonego przez Ciebie wniosku.

3. Ujawnianie danych

Nie ma miejsca przekazanie danych osobowych stronom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Udostępniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

  • Twój zgodnie z Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. DSGVO wyraziło wyraźną zgodę, która może zostać wycofana w dowolnym momencie z Twojej strony,
  • ujawnienie zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f DSGVO jest zobowiązana do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że masz zasadny interes w nieujawnianiu danych,

w przypadku ujawnienia zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. c DSGVO jest także prawnym obowiązkiem
jest to prawnie dopuszczalne i zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. b DSGVO jest wymagane w celu rozwiązania stosunków umownych z tobą.

4. Pliki cookie

Używamy plików cookie na naszej stronie. Są to małe pliki, które przeglądarka automatycznie tworzy i które są przechowywane na urządzeniu (laptop, tablet, smartfon itp.) Podczas odwiedzania naszej witryny. Pliki cookie nie wyrządzają szkody w urządzeniu, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.

W pliku cookie przechowywane są informacje, z których każdy jest powiązany z konkretnym używanym terminalem. Nie oznacza to jednak, że natychmiast jesteśmy świadomi Twojej tożsamości.

Z jednej strony korzystanie z plików cookie ułatwia korzystanie z naszej oferty. Na przykład używamy tak zwanych plików cookie sesji, aby rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne strony w naszej witrynie. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.
Ponadto w celu poprawy użyteczności używamy również tymczasowych plików cookie przechowywanych w urządzeniu przez określony czas. Jeśli odwiedzisz naszą witrynę ponownie, aby skorzystać z naszych usług, automatycznie zustanie rozpoznane, że już byłeś na naszej stronie internetowej i ustawienia nie muszą być ponownie robione.

Z drugiej strony stosujemy pliki cookie w celu statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i oceny jej w celu optymalizacji naszej oferty (patrz sekcja 5). Te pliki cookie pozwalają nam automatycznie rozpoznać, kiedy ponownie odwiedzasz naszą witrynę, która już była u nas. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie.

Dane przetwarzane przez pliki cookie służą celom wymienionym w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz stron trzecich zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f Wymagane DSGVO.

Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Możesz jednak tak skonfigurować przeglądarkę, aby na Twoim komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie, lub zawsze pojawiała się wskazówka przed utworzeniem nowego pliku cookie. Jednak całkowite wyłączenie plików cookie może oznaczać, że nie można korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

5. Narzędzia analityczne

a) Narzędzia do śledzenia

Wymienione poniżej i stosowane przez nas środki monitorowania są oparte na Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f DSGVO. Dzięki zastosowanym środkom monitorowania, chcemy zapewnić projektowanie oparte na potrzebach i ciągłą optymalizację naszej strony internetowej. Z drugiej strony, wykorzystujemy środki monitorowania w celu statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i oceny jej w celu optymalizacji naszej oferty. Interesy te należy uznać za uzasadnione w rozumieniu wspomnianego przepisu.

Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w odpowiednich narzędziach śledzenia.

b) Google Analytics1

Dla celów dostosowanych projektowania i optymalizacji wykorzystania naszych stron, używamy Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, zwane dalej “Google”). W tym kontekście tworzone są pseudonimiczne profile użytkowania i stosowane są pliki cookie (patrz punkt 4). Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej, takie jak

 • typ przeglądarki / wersja,
 • używany system operacyjny,
 • URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona),
 • Nazwa hosta uzyskującego dostęp do komputera (adres IP),
 • Czas żądania serwera,

są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te są wykorzystywane w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych ze strony internetowej oraz usług internetowych związanych w celu zapewnienia badań rynku i projektowanie zorientowane na żądanie tej strony. Informacje te mogą również zostać przekazane stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w zamówieniu. W żadnym wypadku twój adres IP nie zostanie scalony z żadnymi innymi danymi dostarczonymi przez Google. Adresy IP są zanonimizowane, więc przypisanie nie jest możliwe (maskowanie IP).

Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje tej witryny mogą być w pełni wykorzystane.
Możesz również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) i przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Zamiast pobierać dodatek do przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając ten link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi zbieranie danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny. Plik cookie rezygnacji jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej witryny internetowej i jest przechowywany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie ustawić plik cookie rezygnacji.

Więcej informacji na temat prywatności związanej z Google Analytics można znaleźć w Centrum pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl).

c) Śledzenie konwersji Google Adwords

Aby statystycznie zarejestrować wykorzystanie naszej strony i ocenić ją w celu optymalizacji naszej strony internetowej, używamy również śledzenia konwersji Google. W ten sposób Google Adwords ustawi plik cookie (patrz sekcja 4) na twoim komputerze, jeśli dotarłeś do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google.

Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są używane do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta Adwords, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Adwords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów Adwords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci AdWords słyszą całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji umożliwiających identyfikację użytkowników.

Jeśli nie chcesz uczestniczyć w procesie śledzenia, możesz także odrzucić wymagane ustawienie pliku cookie – na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które na ogół wyłącza automatyczne ustawianie plików cookie. Możesz również wyłączyć pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny “www.googleadservices.com”. Zasady prywatności Google dotyczące śledzenia konwersji można znaleźć tutaj (https://services.google.com/sitestats/en.html).

d) Matomo

Korzystamy z oprogramowania open source firmy Matomo do analizy i analizy statystycznej korzystania z witryny. Pliki cookie są wykorzystywane do tego celu (patrz punkt 4). Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny są przesyłane na nasze serwery i podsumowywane w pseudonimowych profilach użytkowania. Informacje są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony internetowej i umożliwienia projektowania opartego na potrzebach naszej strony internetowej. Informacje te nie będą przekazywane stronom trzecim.

W żadnym wypadku adres IP nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi dotyczącymi użytkownika. Adresy IP są zanonimizowane, więc przypisanie nie jest możliwe (maskowanie IP).

Twoja wizyta na tej stronie jest obecnie objęta analityką internetową Matomo. Kliknij tutaj (https://matamo.org/docs/privacy/), aby zatrzymać swoją wizytę.

6. Wtyczki mediów społecznościowych

Opieramy się na naszej stronie internetowej na podstawie Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f Wtyczki społecznościowe DSGVO z sieci społecznościowych Facebook, Twitter i Instagram, aby lepiej poznać naszą firmę prawniczą. Podstawowy cel handlowy należy uznać za uzasadniony interes w rozumieniu GDPR. Odpowiedzialność za operację zgodną z ochroną danych musi być gwarantowana przez odpowiednich dostawców. Integracja tych wtyczek przez nas odbywa się za pomocą tak zwanej metody dwukrotnego kliknięcia, aby chronić odwiedzających naszą stronę w najlepszy możliwy sposób.

a) Facebook
Na naszej stronie internetowej wtyczki do mediów społecznościowych z Facebooka służą do personalizowania ich użycia. Do tego używamy przycisku “LIKE” lub “SHARE”. To oferta od Facebooka.

Jeśli odwiedzasz stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Treść wtyczki jest przesyłana przez Facebooka bezpośrednio do przeglądarki i włączana przez niego do serwisu.

Poprzez integrację wtyczek Facebook otrzymuje informację, że przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny, nawet jeśli nie masz konta na Facebooku lub nie jesteś zalogowany na Facebooku. Informacje te (w tym adres IP) są przesyłane z przeglądarki bezpośrednio do serwera Facebooka w USA i tam przechowywane.

Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę na naszej stronie bezpośrednio do Twojego konta na Facebooku. Jeśli korzystasz z wtyczek, na przykład naciskając przycisk “LIKE” lub “SHARE”, odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio do serwera Facebooka i tam przechowywane. Informacje będą również publikowane na Facebooku i wyświetlane Twoim znajomym na Facebooku.

Facebook może wykorzystywać te informacje do celów reklamowych, badań rynkowych i dostosowanych do potrzeb stron Facebooka. W tym celu Facebook wykorzystuje profile użytkowników, zainteresowań i relacji, np. Co do korzystania z naszej strony internetowej w odniesieniu do ciebie, który pojawia się na Facebook ogłoszenie ocenić, aby poinformować innych użytkowników Facebooka o swoich działaniach na naszej stronie oraz świadczenia innych korzystania z Facebook świadczenia usług związanych.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook przypisywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej do Twojego konta na Facebooku, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony.

Cel i zakres zbierania danych i dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook i swoich praw i sposobów ochrony prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności (https://www.facebook.com/about/privacy/) na Facebooku.

b) Twitter

Na naszej stronie wtyczki sieci krótkich wiadomości Twitter Inc. (Twitter) są zintegrowane. Wtyczki Twittera (przycisk tweet) można rozpoznać po logo Twitter na naszej stronie. Przegląd przycisków tweetów można znaleźć tutaj (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Gdy odwiedzasz stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, nawiązuje się bezpośrednie połączenie między twoją przeglądarką a serwerem Twitter. Twitter otrzymuje informacje, że odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz na Twitter “przycisk tweet” po zalogowaniu się na swoje konto na Twitterze, możesz połączyć zawartość naszych stron z Twoim profilem na Twitterze. Dzięki temu Twitter może powiązać Twoją wizytę z naszymi stronami z kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie jesteśmy świadomi treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez Twitter.

Jeśli nie chcesz, aby Twitter kojarzył Twoją wizytę z naszymi stronami, wyloguj się ze swojego konta na Twitterze.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności serwisu Twitter (https://twitter.com/privacy).

c) Instagram

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane wtyczki społecznościowe (“wtyczki”) obsługiwane przez Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (“Instagram”).

Wtyczki są oznaczone logiem Instagram, na przykład w postaci “Kamery Instagram”.

Gdy odwiedzasz stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, twoja przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami Instagrama. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Instagram bezpośrednio do przeglądarki i zintegrowana ze stroną. Dzięki tej integracji Instagram otrzymuje informacje, że przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny, nawet jeśli nie masz profilu na Instagramie lub nie jesteś zalogowany na Instagramie.

Te informacje (w tym adres IP) są wysyłane z przeglądarki bezpośrednio do serwera Instagram w USA i tam przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany na Instagramie, Instagram może natychmiastowo powiązać Twoją wizytę z naszą witryną ze swoim kontem na Instagramie. Jeśli wchodzisz w interakcje z wtyczkami, na przykład naciśnij przycisk “Instagram”, informacja ta jest również przesyłana bezpośrednio do serwera Instagram i tam zapisana.

Informacje będą również publikowane na Twoim koncie Instagram i wyświetlane tam Twoim kontaktom.

Jeśli nie chcesz, aby Instagram bezpośrednio mapował dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej na konto na Instagramie, musisz wylogować się z Instagram przed odwiedzeniem naszej witryny.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności (https://help.instagram.com/155833707900388) na Instagramie.

7. Prawa osoby zainteresowanej

Masz prawo:

 • zgodnie z Art. 15 DSGVO, do żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych. W szczególności, można podać informacje o celach przetwarzania, kategorię danych osobowych, kategorie odbiorców, którym dane zostały ujawnione lub planowany czas przechowywania, istnienie prawa do skorygowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub sprzeczności oraz istnienie prawo do odwołania, pochodzenie swoich danych, jeżeli nie zostały zebrane z nami, jak również żądanie o istnieniu zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowanie i ewentualnie konkretnych informacji o szczegółach;
 • zgodnie z Art. 16 DSGVO zażądać natychmiastowej korekty nieprawidłowych lub kompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas;
  na podstawie art. 17, delecja swojej DSGVO żądać od nas przechowywane dane osobowe, chyba że przetwarzanie w celu skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji w celu spełnienia obowiązku prawnego, ze względów interesu publicznego lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych jest wymagany;
 • na podstawie art. 18 DSGVO ograniczenie przetwarzania danych osobowych wniosek, jeśli chodzi o dokładność informacji o Tobie zostanie odrzucona, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcą zrezygnować i nie musimy już dane, które jednak dla ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 RB;
 • zgodnie z Art. 20 GDPR w celu uzyskania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnym i możliwym do odczytu komputerze formacie lub zażądać przeniesienia do innej odpowiedzialnej osoby;
 • zgodnie z Art. 7 ust. 3 DSGVO Twoja jednorazowa zgoda na odwołanie się do nas w dowolnym czasie. W związku z tym nie możemy kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody na przyszłość i
 • zgodnie z Art. 77 RB, aby złożyć skargę do organu nadzoru. Z reguły możesz skontaktować się z organem nadzorczym swojego zwykłego miejsca zamieszkania lub pracy lub naszego biura.

8. Prawo sprzeciwu

Jeśli twoje dane osobowe są oparte na uzasadnionych interesach zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. Jeżeli przetwarzane są DSGVO, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z Art. 21 DSGVO, pod warunkiem, że istnieją ku temu powody wynikające z Twojej konkretnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko przesyłce bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku masz ogólne prawo do sprzeciwu, które jest przez nas realizowane bez określania konkretnej sytuacji.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wyślij e-mail na adres info @ anwalt-bot

9. Bezpieczeństwo danych

Korzystamy z popularnej metody SSL (Secure Socket Layer) podczas wizyty w witrynie, w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez twoją przeglądarkę. Ogólnie jest to 256-bitowe szyfrowanie. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, zamiast tego użyjemy 128-bitowej technologii v3. To, czy pojedyncza strona naszej witryny jest zaszyfrowana, pokazuje zamknięta reprezentacja klucza lub ikona kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki.

Podejmujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem stron trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

10. Aktualizacja i zmiana niniejszej ochrony danych osobowych

Ta ochrona danych osobowych jest obecnie ważna i jest ważna od maja 2018 roku.

W związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej i jej ofertami lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub oficjalne, może być konieczna zmiana jej. Aktualną politykę prywatności można w dowolnej chwili pobrać i wydrukować na stronie internetowej https://www.anwalt-bot.de/datenschutz.