Pomoc prawna

Jeżeli konieczne jest postępowanie sądowe, jest możliwość uzyskania pomocy prawnnej przy niskich dochodach i majątku (PKH). Koszty postępowania sądowego są wówczas całkowicie lub częściowo ponoszone przez państwo.

Warunki

Warunkiem przyznania PKH jest posiadanie jedynie ograniczonych środków finansowych. Pod tym linkiem możesz obliczyć, czy istnieje możliwość, aby otrzymać PKH: Kalkulator pomocy prawnej.Oprócz ograniczonych środków finansowych wnioskodawcy decydujące są również szanse powodzenia. W ramach PKH sąd sprawdza, czy zamierzone oskarżenie lub obrona ma uzasadnione szanse powodzenia i nie jest umyślnie.PKH może być udzielone tylko w sprawach cywilnych i administracyjnych. Nie ma PKH dla przestępstw kryminalnych i przy wykroczeniach.W sprawach karnych jest jednak możliwość, że sąd przydzieli obrońcę z urzędu.

Wniosek na PKH

Zakres

Jeżeli wnioskodawcy zostanie przyznana PKH, koszty i wydatki sądu (takie jak koszty rzeczoznawcy lub świadków) oraz koszty własnego adwokata pokryje skarb państwa.

UWAGA: W przypadku, gdy przegrasz proces, musisz sam pokryć koszty adwokata strony przeciwnej. Nie są one przejęte przez skarb państwa.

Jak zdobyć PKH?

PKH jest przyznawany tylko na wniosek. Możesz znaleźć odpowiedni formularz pod tym linkiem: PKH. Po wypełnieniu formularza prosimy przesłać go wraz ze wszystkimi dokumentami, które potwierdzają dochody i wydatki (n.p. czynsz – umowa najmu, obliczenie płacy itp). Następnie ubiegam się o PKH w Państwa imieniu. Wniosek na PKH zostaje przeważnie połączony z składaniem pozwu do sądu.

Czy muszę coś płacić?

Jeśli otrzymasz PKH, będziesz musiał zapłacić koszty adwokata przeciwnego w przypadku niepowodzenia. Wszystkie pozostałe koszty są zapłacane przez skarb państwa.

Jednakże, sprawdzając twoje dochody, sąd może dojść do wniosku, że musisz wziąć udział w kosztach prawnych ze względu na wysokość twojego dochodu. W takim przypadku musiałbyś zapłacić w okresie 48 miesięcy miesięczne raty, które są ustalane przez sąd.

Musisz również poinformować sąd o zmianie adresu i znacznej poprawie twoich dochodów, jeśli nastąpiło to w ciągu najbliższych czterech lat po wyroku ostatecznym. Poprawa dochodów o 100 € brutto, musi być zameldowana, jeśli odbywa się to regularnie. Jeśli nie poinformujesz sąd o zmianach, istnieje ryzyko, że z perspektywy czasu, przyznany PKH zostanie anulowany, a ty będziesz musiał zwrócić opłaty zapłacone przez skarb państwa (opłaty sądowe i koszty sądowe).

Jeśli masz jakieś pytania, jestem do Twojej dyspozycji.